3D tlač v praxi

Túžiš objavovať fascinujúci svet 3D tlače? Počul si už o 3D vytlačenom dome, šatách či jedle? Chceš sa o tejto technológii, ktorá zásadne mení priemyselný svet, dozvedieť viac? Príď na besedu, na ktorej sa dozvieš, v čom je 3D tlač prevratná, oboznámi Ťa s možnosťami, ktoré táto technológia umožňuje a predstaví Ti jej využitie v podnikateľskom svete. 5. septembera 2018 od 16:00 do 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Lektorom bude Martin Jaríček – odborník na 3D tlač, zakladateľ spoločnosti Kakao 3D, ktorá je dodávateľom služieb 3D tlače a za tri roky pôsobenia nadviazala spoluprácu s viacerými spoločnosťami v oblasti prototypovania a poskytla svoje služby stovkám zákazníkov.

Účasť je bezplatná a maximálny počet účastníkov je limitovaný. Pre účasť na besede je potrebná registrácia.

REGISTRUJTE SA:
1. NEPODNIKATELIA: https://goo.gl/forms/fHWiDe5jqLSR26eq2
2. PODNIKATELIA: https://goo.gl/forms/Jad1VxJLJYHMNpBE3

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  • má sídlo v SR na území niektorého zo 7 samosprávnych krajoch, okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

  • príjemnú náladu a aktívny prístup

Špeciálne workshopy, ako jednorazové – ad hoc skupinové poradenstvo, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+ 313031I870.

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.