Literárny park za Krajskou knižnicou v Žiline zažíva vo svojej histórii priaznivé obdobie

Krajská knižnica v Žiline patrí medzi najnavštevovanejšie kultúrne inštitúcie v Žilinskom kraji. V súčasnosti, rovnako ako iné inštitúcie, sa postupne spamätáva z obdobia pandémie, keď boli služby knižnice obmedzené a keď počet návštevníkov značne poklesol. Pred vypuknutím pandémie ročne knižnicu navštívilo 250 000 návštevníkov a priemerne denne jej bránami prešlo viac ako 600 používateľov. Dúfame, že pandémia pominula a už nezasiahne do činnosti žiadnej kultúrnej inštitúcie. Rovnako dúfame, že aj naša knižnica opäť naberie pôvodné tempo v poskytovaní služieb. Vzpruhou pre knihovníkov krajskej knižnice bolo udelenie prestížneho ocenenia „Knižnica roka 2020“,  ktoré Krajskej knižnici v Žiline udelilo Ministerstvo kultúry SR. Odborná porota ocenila kvalitné knižnično-informačné služby, ktoré knižnica poskytuje, ale aj modernizáciu interiéru a v neposlednom rade aj sprístupňovanie inšpiratívneho exteriérového prostredia za knižnicou, Literárneho parku, ktorý slúži čitateľom a návštevníkom knižnice na oddych, deťom a mamičkám ako bezpečné miesto na hranie, dospelým na príjemné posedenie s priateľmi, a to priamo pod korunami stromov alebo na terase letnej čitárne. V čase priaznivého počasia sa park využíva aj ako miesto konania nielen podujatí pre deti a mládež (tvorivé hry a dielne, zážitkové čítanie, detské letá a detské letné tábory, pikniky v parku, šachové partie), ale je aj miestom konania podujatí pre dospelých (prezentácie kníh autorov, čítačky, hudobné podujatia).

Literárny park sa začal budovať ešte v roku 2006, keď sa všedná zelená plocha za budovou knižnice začala kultivovať a meniť na príťažlivejšie miesto, kde sa dá čítať, zabávať sa i relaxovať. Počas rekonštrukcie prízemného podlažia krajskej knižnice v roku 2020 bola v parku vybudovaná letná čitáreň, prístupná aj pre imobilných, ktorá bola prepojená s interiérom knižnice. Pod dohľadom záhradnej architektky Anabely Riljakovej boli v parku vysadené okrasné dreviny a kvitnúce kríky a za pomoci občianskeho združenia Brána poznania, ktoré pracuje pri krajskej knižnici, boli v parku osadené drevené exteriérové prvky. S pomocou grantového programu mesta Žilina boli v parku osadené exteriérové šachové stoly a vyvýšené záhony, kde knihovníci pestujú liečivé bylinky a iné okrasné rastliny. Rok 2022 je pre Literárny park mimoriadne priaznivým obdobím, pretože v priebehu jeho prvého polroka sme s nadšením prijali správu o podpore nášho parku Nadáciou Milana Dubca, ktorá jeho obnovu podporila čiastkou 10 000 €! Nadácia prostredníctvom grantových programov pomáha obnoviť zanedbané lokality, revitalizovať prírodné a verejné priestranstvá, skrášľovať detské ihriská, ale tiež podporuje aj vzdelávacie aktivity zamerané na ochranu životného prostredia s cieľom skvalitnenia života obyvateľov mesta Žilina.

V Literárnom parku bola nevyhnutná potreba obnovy lavičiek, keďže pôvodné už poznačil zub času. Staré lavičky z guľatiny boli vymenené za nové, segmentové, z ktorých jedna je umiestnená po obvode stromu a ďalšie sú umiestnené v priestore, kde sa hrajú deti. Pribudli aj ďalšie sólo lavičky a hojdacie relaxačné kresielka umiestnené na terase letnej čitárne. Nadácia Milana Dubca podporila aj výsadbu stromov a okrasnej zelene. Tri javory vysadené v centrálnej časti parku, budú v čase letných horúčav tvoriť prirodzený tieň a na jeseň sfarbením do červena budú „pastvou“ pre oči návštevníkov knižnice i obyvateľov sídliska.

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ročne zrealizuje viac ako 1 000 podujatí, v neposlednom rade aj takých, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia. Mnohé z podujatí organizujeme v Literárnom parku, kde môžeme priamo demonštrovať napr. kompostovanie biologického odpadu, či zachytávanie a následné využívanie dažďovej vody. Pre názornejšie priblíženie ekologických tém využívame rôzne didaktické pomôcky, ktoré proces ich výučby robia atraktívnejším. Ich využívaním si deti hravou formou osvojujú témy podporujúce správne ekologické myslenie a správanie sa. Aj realizáciou projektu, ktorý podporila Nadácia Milana Dubca, sme fond didaktických pomôcok doplnili o nové druhy a ich využívaním si deti môžu fixovať pozitívny prístup k ochrane prírody. V čase priaznivého počasia budú didaktické hry v parku voľne prístupné pre všetky deti, nielen pre školské kolektívy, preto ich budú môcť využiť aj individuálni návštevníci, napr. mamičky s deťmi, ktoré park najviac navštevujú.

Počas roka parkovú zeleň udržiavajú knihovníci a počas Dní dobrovoľníctva im prídu pomôcť aj dobrovoľníci. Podpora obnovy Literárneho parku nadáciou pomohla naplniť naše sny o príťažlivom, inšpiratívnom a kultivovanom mieste, ktoré môže využívať každý, kto má rád knihy, vzdelávanie a oddych priamo pod korunami stromov.

Literárny park bol po zavŕšení všetkých prác za účasti zástupcov zriaďovateľa Krajskej knižnice v Žiline, Nadácie Milana Dubca a verejnosti slávnostne otvorený dňa 16.11.2022.

Božena Sobolová, Krajská knižnica v Žiline

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.