Podnikateľské utorky – Support

Klub, v ktorom sa členovia stretávajú pri knihách so zameraním na biznis a manažment. Posledné stretnutie klubu pred letnou prestávkou malo byť venované knihe Support od Michala Trubana. Keďže sa toto stretnutie neuskutočnilo v novom školskom roku bude táto kniha témou na najbližšom stretnutí. Kniha Support – hovorí o tom ako vybudovať úspešný biznis, aj keď sa robí jedna chyba za druhou. Tešíme sa na vás v Krajskej knižnice v Žiline v utorok 1. októbra o 16:30.

Podnikateľské utorky – Support – ZRUŠENÉ

Podnikateľské utorky sú novým klubom, ktorý vzniká pri Krajskej knižnici v Žiline. Jeho členovia sa budú stretávať pri knihách so zameraním na biznis a manažment. Témou stretnutia bude kniha Support od Michala Trubana – ako vybudovať úspešný biznis, aj keď sa robí jedna chyba za druhou. Tešíme sa na vás v Krajskej knižnice v Žiline v utorok 25. júna o 16:30.

Z dôvodu choroby sa stretnutie ruší. Za pochopenie ďakujeme!

Podnikateľské utorky – Najprv zjedzte žabu

Podnikateľské utorky sú novým klubom, ktorý vzniká pri Krajskej knižnici v Žiline. Vítaný je každý, koho zaujímajú témy podnikania, manažmentu a leadershipu. Pozývame Vás na tretie stretnutie, kde bude témou kniha Najprv zjedzte žabu.

Brian Tracy – jeden z najpredávanejších autorov v oblasti rozvoja osobného potenciálu a osobnej výkonnosti preniká do podstaty toho, čo je nevyhnutné na efektívnu organizáciu času. Ukáže vám, ako sa upriamiť na tie najdôležitejšie úlohy a zorganizovať si každý deň. 21 spôsobov, ako prestať odkladať povinnosti a stihnúť viac za kratší čas.

Víziou klubu Podnikateľských utorkov je:

  • predstavenie kvalitných kníh,
  • diskusia o hodnotných myšlienkach z vybranej knihy,
  • zdieľanie aplikácií myšlienok v našom biznise, zamestnaní, živote.

Odporúčame si knihu pred stretnutím prečítať. Začiatok stretnutia je 28.mája o 16:30 s trvaním približne jednu hodinu.

Podnikateľské utorky – Bohatý otec, chudobný otec

Podnikateľské utorky sú novým klubom, ktorý vzniká pri Krajskej knižnici v Žiline. Pozývame Vás na naše prvé stretnutie, vítaný je každý podnikateľ, riadiaci pracovník, manažér, ale aj každý, koho zaujímajú témy podnikania a vedenia ľudí. Účasť Podnikateľských utorkoch je bezplatná pre členov knižnice. Začiatok je o 16:30 s trvaním približne jednu hodinu. Prvé stretnutie klubu sa uskutoční v utorok 9. apríla. Témou stretnutia bude Robert Kiyosaki a jeho kniha Bohatý otec, chudobný otec.