O upratovacom robotovi

Čítanie zo zatvorenej knižnice pre veľkých škôlkarov a malých školákov, ktoré je doplnené o tvorivé dielne – vytvoríme papierového robota. Na tvorivé dielne O upratovacom robotovi budete potrebovať:

  • 1 list bieleho papiera
  • A4,farebné papiere (alebo stránky zo starých farebných časopisov),
  • lepidlo
  • a nožnice.

Poézia nie je nepriateľ

Video rozprávanie o poézii pre mladých, ktoré je určené deťom vo veku od 10 rokov. Najkrajšou formou literatúry je poézia. A najkrajším prejavom ľudského citu je báseň. Myslíte si, že poézia je nudná? Nerozumiete jej a nebaví vás? To sa vám len zdá. Na začiatok odložte strach a predsudky bokom! Možno sa nakoniec dáte na básnenie aj vy.