Deň ľudovej rozprávky 2018 – vyhodnotenie

Desiaty ročník celoslovenskej súťaže „ Deň ľudovej rozprávky“ nám priniesol mnoho zábavy, tvorivosti a spoločných chvíľ strávených pri čítaní. Tešíme sa z každej jednej práce a kresby, ktorú ste nám poslali.

Deň ľudovej rozprávky 2018

Vašou úlohou bolo tento rok spoznať a zapísať do čitateľskej knižky rozprávky, ktoré boli skryté v pripravenej kresbe. Dostali sme mnoho krásnych prác za ktoré vám ďakujeme.

Ocenené práce:

  • Ema Deáková – Hontiansko-novohradská knižnica A.H.Škultétyho Veľký Krtíš
  • Natália Bačová – Základná škola Budimír
  • Romy Birčáková – ZŠ Ul. mládeže Poprad

Ceny pre kolektív:

  • Základná škola Fričovce
  • Základná škola Lubochňa
  • Základná škola Bukovecká, Košice

Radi by sme vyzdvihli snahu všetkých súťažiacich, ktorí hľadali rozprávky, vyplňovali čitateľské knižky a nakreslili veľa krásnych výtvarných prác.

Ďakujeme všetkým pedagógom, knihovníkom, rodičom a všetkým ktorí motivovali deti k tejto celoslovenskej súťaži a tým im vytvárali aj vzťah ku knihám.

Ďakujeme Slovenskej asociácii knižníc za podporu a nákup knižných cien a taktiež spisovateľke a knihovníčke Gabriele Futovej za neutíchajúcu podporu a odbornú pomoc.

Leave a Comment