Alexander Lombardini – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Tretia zo série výstav bude venovaná právnikovi, vlastivednému pracovníkovi, archivárovi a amatérskemu historikovi Alexandrovi Lombardinimu (1851-1897) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 16. augusta do 6. septembra 2022. Obsahom výstavy bude biografia, bibliografia a výber kníh a článkov o osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom.

Štefan Atila Brezány – výstava

Žilina je mesto bohaté nielen na kultúrne pamiatky, historické udalosti, ale predovšetkým na ľudí, ktorí sa tu narodili, žili a svojou prácou boli pre mesto nesmiernym prínosom.  Je našou úlohou pripomínať si život a dielo osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie nášho mesta.

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných  významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Prvá zo série výstav, venovaná básnikovi Štefanovi Atilovi Brezánymu (1909 – 1992), je dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od  1. do 22. júla 2022. Obsahom výstavy je biografia, bibliografia a dielo osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom. Podcast o jeho živote a tvorbe si môžete vypočuť tu: