Literárna cena Janka Frátrika 2023

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií.

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Brána poznania, Mesto Žilina a Branislav Orava s manželkou vyhlasujú 8. ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2023.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov, práce je nutné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2023“ alebo pošlite mailom na adresu: pastorkova@krajskakniznicazilina.sk.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v troch vekových kategóriách a v rámci prvých dvoch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.

Literárne práce posielajte najneskôr do 10. novembra 2023. Podrobné informácie nájdete v propozíciách súťaže.

Bližšie informácie o súťaži získate na telef. čísle 041/7233090 (p. Pastorková), alebo mailom: pastorkova@krajskakniznicazilina.sk

Literárna cena Janka Frátrika 2022 – 7. ročník

16.12.2022 sa v Krajskej knižnici v Žiline konalo vyhodnotenie súťaže Literárna cena Janka Frátrika – 7. ročník, ktorú organizačne zabezpečuje Občianske združenie Brána poznania, Krajská knižnica v Žiline, Mesto Žilina a vnuk Janka Frátrika Branislav Orava. Literárna súťaž v tvorbe poézie na voľnú tému je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov. Súťaž je vyhlasovaná každý rok a jej cieľom je objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga Janka Frátrika.

Čítať viac

Výsledky súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2022 – 7. ročník

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ocenení bude 16. decembra 2022 o 13:30 v Krajskej knižnici v Žiline. Všetci ste srdečne vítaní!

Do súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2022 – 7. ročník poslalo literárne práce 145 žiakov a študentov z rôznych kútov Slovenska. Práce boli rozdelené do dvoch skupín:

  1. skupina: práce žiakov základných a študentov stredných škôl
  2. skupina: práce žiakov a študentov základných umeleckých škôl

Čítať viac

Literárna cena Janka Frátrika 2022

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií.

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Brána poznania a Mesto Žilina vyhlasujú 7. ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2022.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov, práce je nutné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2022“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk.

Kritériá súťaže:

Čítať viac

Výsledky súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2021 – 6. ročník

Do súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2021 – 6. ročník poslalo svoje literárne práce  102 žiakov a študentov základných, stredných  a základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Práce boli rozdelené do dvoch skupín:

  1. skupina: práce žiakov základných a študentov stredných škôl
  2. skupina: práce žiakov a študentov základných umeleckých škôl

V rámci I. kategórie sme dostali 10 literárnych prác, z toho 6 prác žiakov základných škôl a 4 práce žiakov základných umeleckých škôl. V rámci II. kategórie sme dostali  31 literárnych prác, z toho 22 prác žiakov základných škôl a 9 prác žiakov základných umeleckých škôl. V rámci III. kategórie sme dostali 35 literárnych prác, z toho 18 prác  žiakov základných škôl a 17 prác žiakov základných umeleckých škôl. V rámci IV. kategórie sme dostali  26 literárnych prác z toho 18 prác študentov stredných škôl 8 prác študentov umeleckých škôl.

V I. kategórii, v obidvoch skupinách ocenenia neboli udelené. Na návrh komisie bolo udelené čestné uznanie v skupine ZUŠ. Slovné hodnotenie súťaže  je zverejnené na webovej stránke Krajskej knižnice v Žiline.

Práce hodnotila odborná komisia v zložení: Jana Zurovacová, autorka a spoluautorka literárnych projektov a súťaží, Miloš Zvrškovec, básnik a spisovateľ, Goran Lenčo, básnik a recenzent.

Čítať viac

Literárna cena Janka Frátrika 2021

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií.

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, občianske združenie Brána poznania a Mesto Žilina vyhlasujú 6. ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2021.

Literárna súťaž pre deti a mládež do 20 rokov, práce je nutné zaslať na adresu: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Obálku označte nápisom „Literárna cena Janka Frátrika 2021“ alebo pošlite mailom na adresu: sobolova@krajskakniznicazilina.sk.

Kritériá súťaže:

literárna súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadania témy a je určená deťom a mladým ľuďom do 20 rokov, ktorí trvale žijú na území SR. Doručené práce budú hodnotené v štyroch vekových kategóriách a v rámci prvých troch kategórií budú práce rozdelené do dvoch skupín: 1. skupina – práce detí základných škôl, 2. skupina – práce detí základných umeleckých škôl.

Literárne práce posielajte najneskôr do 29. októbra 2021. Podrobné informácie nájdete v propozíciách súťaže.

Bližšie informácie o súťaži získate na telef. čísle 041/7232745 (p. Sobolová, p. Lenčo ), alebo mailom: sobolova@krajskakniznicazilina.sk

Výsledky súťaže Literárna cena Janka Frátrika 2020 – 5. ročník

Literárnu súťaž vyhlasuje Krajská knižnica v Žiline v spolupráci s Občianskym združením Brána poznania. Súťaž, ktorá je organizovaná aj v spolupráci s mestom Žilina a Branislavom Oravom, vnukom Janka Frátrika, si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku, Janka Frátrika. Súťaž je zameraná na tvorbu poézie bez zadanie témy, je vyhlasovaná každý rok a je určená pre deti a mládež do 20 rokov.

Čítať viac