Naše knižnice (aj) pre znevýhodnených čitateľov

Projekt Naše knižnice (aj) pre znevýhodnených čitateľov – Naše knihovny (i) pro znevýhodněné čtenáře

Termín realizácie: 1/2020 – 12/2020

Celkové náklady: 23 039,81EUR
Výška príspevku EFRR: 19 583,84 EUR
Výška príspevku ŠR SR: 2 303,98 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK: 1 151,99 EUR

Vedúci partner:  Krajská knižnica v Žiline
Cezhraničný partner: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o.

Plánované aktivity projektu:  

Realizované aktivity projektu:

 • Webová virtuálna prezentácia / prehliadka Krajskej knižnice v Žiline a Městské knihovny Frýdek-Místek

Prezentácia ponúka detailné zobrazenie a predstavenie priestorov a služieb knižnice v individuálnych 3D záberoch, ale i pútavé letecké 3D zábery  exteriéru.
Čitateľ si na ponukovej lište môže zvoliť bod, ktorý mu umožní priamy vstup do konkrétneho priestoru knižnice.
Prehliadka je prispôsobená možnostiam znevýhodnených čitateľov: obsahuje podrobný audio komentár a zväčšenie (pre nevidiacich a slabozrakých používateľov), informačné texty a preklad do posunkového jazyka (pre nepočujúcich čitateľov).
Prezentácia je optimalizovaná na prehliadanie v počítačoch, na tabletoch, mobilných telefónoch i cez 3D okuliare. Ovládanie je možné počítačovou myšou (pre majoritného a nepočujúceho čitateľa) a pomocou kurzorových šípok na klávesnici (pre starších a nevidiacich čitateľov).
Virtuálnu prehliadku knižníc si môžete pozrieť tu: https://kniznica-zilina.3-d.sk (3-d.sk)

 • Vzdelávanie knihovníkov v oblasti komunikácie v posunkovej (znakovej) reči na oboch stranách hranice

Partnerské knižnice v snahe priblížiť sa špecifickým potrebám svojich klientov  zabezpečili vzdelávanie svojich zamestnancov v komunikácii so sluchovo znevýhodneným používateľom. Knihovníci, ktorí aktívne pracujú s nepočujúcim čitateľom, absolvovali vzdelávanie a tréning v základnom module posunkového jazyka. Krajská knižnica v Žiline: 4 knihovníci, pričom ich vzdelávanie bolo ukončené certifikátom a môžu nadobudnuté poznatky plne uplatniť v praxi. Městská knihovna Frýdek-Místek: 2 knihovníci, ktorí kurz z dôvodu pandemickej situácie v ČR nemohli neukončiť.

účastníci kurzu z KKZA s lektorkou účastníčky kurzu z ČR

 

 • Spoločné vzdelávanie – tréningové cvičenie Psychológia práce so znevýhodneným používateľom

Dvojdňové on-line vzdelávanie, ktoré sa konalo v termíne 29.-30.4.2021, poskytlo vedomostné teoretické základy a praktické predpoklady pre prácu knihovníkov so znevýhodnenou skupinou občanov. Základné témy vzdelávania: psychológia osobnosti, inteligenčná a emočná inteligencia, efektívna komunikácia, duševné a telesné zdravie, aplikácia psychológie a sociálnej psychológie do každodenného života. Podujatia sa zúčastnilo 48 knihovníkov partnerských knižníc, regionálnych a mestských knižníc v prihraničnom regióne. Vďaka spoločnému vzdelávaniu môžeme lepšie napĺňať kultúrne, informačné, vzdelávacie i sociálne potreby občanov s postihnutím. Prezentácia z podujatia (lektorka podujatia: Mgr. Nikola Sedláčková, PhD.).

 • Odborný seminár: Potrebuje súčasná doba knižnice a knihovníkov?

On-line diskusný seminár knihovníkov prihraničného regiónu o poslaní knižníc, úlohe knihovníkov v súčasnej dobe a o význame partnerstiev pre rozvoj komunitných aktivít knižníc.

Podujatie, ktoré sa konalo 23.6.2021,  bolo zavŕšením celého malého projektu. Zúčastnilo sa ho 69 knihovníkov z partnerských knižníc, regionálnych, mestských a obecných knižníc  prihraničného regiónu a zástupcov profesijných knihovníckych organizácií Slovenska.

Seminár hľadal odpovede na otázky, aké je nové nenahraditeľné miesto knihovníkov v súčasnej dobe (nielen človek, ktorý požičiava knihy, ale sprievodca svetom informácií, komunitný a sociálny pracovník, pedagóg, psychológ, teda profesia s obrovským potenciálom rozvoja pre služby občanom).

Prezentácie zo seminára:

 • Učíme sa navzájom – komunitné aktivity knižníc v oblasti práce so znevýhodnenými občanmi

Spoločné on-line podujatie českých a slovenských knihovníkov, ktoré prinieslo veľmi cenné zdieľanie znalostí získaných pri práci i so znevýhodneným čitateľom. Podujatie sa konalo 16.6.2021 a zúčastnilo sa ho 16 účastníkov z oboch partnerských knižníc.

Prezentácie zo seminára:

 • Vytvorenie PC pracoviska pre znevýhodnených občanov

V rámci projektu bolo vytvorené i PC pracovisko (aj) pre znevýhodnených občanov, ktoré obsahuje:

  • PC stanicu s inštaláciou softvéru pre nevidiacich a slabozrakých,
  • multifunkčné farebné zariadenie,
  • 3D skener, ktorý umožňuje zoskenovať objekt a vytlačiť ho na 3D tlačiarni,
  • čítacie pero s hlasovým výstupom a transformáciou skenovaného do plain textu,
  • prenosnú zvukovú slučku pre nepočujúcich, ktorá zosilňuje hovorené slovo do načúvacích aparátov (pre slabo počujúcich),
  • sofvér pre transkripciu hovoreného slova do písma (pre úplne nepočujúcich).

Pre skvalitnenie vybavenia pracovného miesta bolo zakúpené nábytkové vybavenie (2 pracovné stoly, 4 stoličky a 2 oddeľovacie paravany).