Výberové konanie ŽSK 5-2020 Krajská knižnica ZA

Názov pozície: riaditeľ Krajskej knižnice v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/5/2020
Názov organizácie: Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry
Miesto výkonu práce: Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Počet obsadzovaných miest: 1
Pracovný pomer: TPP
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok
Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň
Dátum nástupu: od 01.10.2020, príp. dohodou
Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax:

 • 5 ročná odborná prax
 • 3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC  a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:

 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Autorský zákon č. 185/2015 Z. z., zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • motivačného listu,
 • štruktúrovaného profesijného životopisu
 • fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: (21. týždeň)

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 12. 06. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

 • poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte   Mgr. Skopálovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Predpokladaný termín realizácie výberového konania: 27. – 28. týždeň

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440, e-mail alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vložiť komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.