Dni detskej knihy 2018

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s mestom Žilina, BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY (Board on Books for Young People) sú hlavnými organizátormi 35. ročníka festivalu Dni detskej knihy, najväčšieho celoslovenského festivalu detskej literatúry. Festival sa každý rok koná v inom meste a zúčastňujú sa ho desiatky najvýznamnejších slovenských spisovateľov pre deti, ilustrátorov a odborníkov v oblasti detskej literatúry. V tomto roku, v dňoch 17.- 19. apríla, sa festival bude konať v Žiline. Festival z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Žilinský samosprávny kraj.

Čítať viac

Výber z úspešných projektov Krajskej knižnice v Žiline (2017)

Krajská knižnica v Žiline sa v roku 2017 zapájala do grantových schém, ktoré pomáhali skvalitniť jej knižnično-informačné služby, prispieť k zlepšeniu akvizičného procesu i realizovať kultúrne, spoločenské i komunitné podujatia nad rámec príspevku zriaďovateľa. Viacero projektov krajskej knižnice sa v roku 2017 uchádzalo o dotáciu z Fondu na podporu umenia v programoch pre knižnice i umenie. V rámci štátnych schém podpory sa knižnica i tento rok registrovala do systému Kultúrne poukazy Ministerstva kultúry SR. Krajská knižnica sa uchádzala i o finančné prostriedky na podporu svojich aktivít v rámci Grantového systému Mesta Žilina, Nadácie Pontis (programy Naše Mesto 2017, KIA Motors Slovakia) a Nadácie CPF (dar firmy Siemens). V uplynulom roku bol v spolupráci s poľským partnerom (Książnica Beskidzka) implementovaný rozsiahly medzinárodný projekt Literárno-historické chodníčky Beskydami (Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020).

Čítať viac