Detské leto v knižnici 2022 I.

Klub u Knihuľky

Aj cez letné prázdniny v pondelok 4. júla o 10:00 sa bude konať Klub u Knihuľky. Tentoraz to bude o Veľkej nude: Tim a Pim od spisovateľa Ľuboslava Paľa. Prostredníctvom veselých aktivít si prečítame príbeh o dvoch malých myšiakoch. (Pre deti od 1 do 4 rokov v sprievode rodičov).

Seniori programujú v knižnici-Micro:bity

Čítať viac

Oslávte s nami začiatok prázdnin

Oslávte s nami  začiatok vašich prázdnin a príďte do Literárneho parku za Krajskou knižnicou v Žiline v piatok 1. júla o 10:30. Budeme tvoriť, súťažiť, kresliť, ale aj oddychovať pri dobrej hudbe v spolupráci so žiakmi zo SZUŠ Anima Libera, ktorí vám svojou hrou na klavíri spríjemnia prvý deň letných prázdnin. Okrem toho deti, ktoré mali samé jednotky na vysvedčení, budú mať  zápisné zadarmo do Krajskej knižnice v Žiline.

Leto s knihou 2022

Pre veľký záujem detí o čítanie cez prázdniny minulý rok, vyhlasuje aj toto leto Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, detskú čitateľskú súťaž s názvom Leto s knihou. Chceme tým opäť pripomenúť a zdôrazniť dôležitosť čítania nielen u detí, ale aj tínedžerov. Čitateľská výzva bude prebiehať od 1. júla do 31. augusta 2022.

Súťaž je rozdelená do dvoch vekových kategórií:

Deti musia splniť zadané čitateľské úlohy, ktoré nájdu v čitateľskom zápisníku. Môžu si ho vyzdvihnúť priamo v knižnici na detskom oddelení alebo stiahnuť z web stránky knižnice.

Vyplnený čitateľský zápisník treba priniesť po prázdninách (najneskôr do 9. septembra) na detské oddelenie alebo poslať emailom na adresu deti@krajskakniznicazilina.sk. Z každej vekovej kategórie po prázdninách vyžrebujeme troch víťazov, ktorí získajú vecné ceny.

Letné prázdniny v knižnici a detská čitateľská súťaž

V Krajskej knižnici v Žiline sa môžete tešiť na pestrý a bohatý program, ktorý sme si pripravili nielen pre deti! Už v pondelok 4. júla o 10:00 to bude vaše obľúbené podujatie Klub u Knihuľky, vhodné pre deti od 1 do 4 rokov, v sprievode ich rodičov. Tentoraz to bude o Veľkej nude: Tim a Pim od spisovateľa Ľuboslava Paľa. Prostredníctvom veselých aktivít si prečítame príbeh o dvoch malých myšiakoch.

V stredu 6. júla o 14:00 sa dozviete o japonskej kultúre od japonskej rodáčky Sachiko Fujii a zároveň jej dcéra Anna Nanami Chmurova porozpráva viac o tom, ako sa neprestať zlepšovať v hre na piane. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Čítať viac

31 detí prečítalo spolu takmer 100 000 strán!

Milí naši čitatelia,

skončilo sa leto a s ním aj naša súťaž Leto s knihou. Veľmi nás potešilo, že ste sa do nej zapojili toľkí. Radi by sme ocenili všetkých, ale to nie je možné a tak sme vybrali dvoch najlepších.

Vo vekovej kategórii 6 – 10 rokov zvíťazila Katarína Tóthová, ktorá počas leta prečítala skoro 8 000 strán. Vo vekovej kategórii  11 – 15 rokov sa víťazkou stala Sára Šimeková, ktorá počas prázdnin prečítala viac ako 12 000 strán. Rozhodli sme sa udeliť aj mimoriadnu cenu Samuelovi Pražiakovi, ktorý nám k prečítaným stranám poslal aj pekné obrázky.

Milí výhercovia, ceny na vás budú čakať v knižnici na detskom oddelení do 22. septembra 2021. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do našej súťaže. Tešíme sa na vás v knižnici.