Seniori programujú v knižnici

Pozývame Vás na stretnutia venované digitálnym zručnostiam seniorov. Cez projekt Seniori programujú v knižnici sa od mája do septembra pravidelne konajú v Krajskej knižnici v Žiline kurzy. Prvé stretnutie po prázdninách sa uskutoční v stredu 7. septembra o 10:30 v Krajskej knižnici v Žiline,  a zameriame sa na ňom na zopakovanie už naučených znalosti a zručnosti ovládania počítača (zapínanie počítača, znalosti na prácu s textom a vkladanie obrázkov).

Na druhom stretnutí po prázdninách, v stredu 14. septembra o 10:30, sa zameriame na zopakovanie už naučených znalostí a zručností ovládania počítača – nastavenie tlače, práca s tabuľkami, príprava prezentácií.

V stredu 21. septembra o 10:30 bude kurz zameraný na Internet a emailovú komunikáciu – vyhľadávanie informácií, prezeranie webových stránok, nástrahy internetu, komunikácia cez elektronickú poštu.

28. septembra o 10:30 sa pozrieme hlbšie do možností internetu – objednanie sa na vyšetrenie k lekárovi, cestovný poriadok, objednanie nákupu.

Na kurzy je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky 041/723 30 90 alebo e-mailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.sk.

Detské leto v knižnici 2022 I.

Klub u Knihuľky

Aj cez letné prázdniny v pondelok 4. júla o 10:00 sa bude konať Klub u Knihuľky. Tentoraz to bude o Veľkej nude: Tim a Pim od spisovateľa Ľuboslava Paľa. Prostredníctvom veselých aktivít si prečítame príbeh o dvoch malých myšiakoch. (Pre deti od 1 do 4 rokov v sprievode rodičov).

Seniori programujú v knižnici-Micro:bity

Čítať viac

Kurz desaťprstovej hmatovej metódy

Úvodné stretnutie kurzu desaťprstovej hmatovej metódy 11. novembra o 16:30. Naučíte sa na počítači písať text naslepo desiatimi prstami a zrýchlite svoju zručnosť v komunikácii s počítačom.

Kurz sa bude konať každý štvrtok,  10  stretnutí po 45 minút (klubový poplatok je 15 €). Podmienkou účasti na kurze je registrácie knižnici.

Na kurz je potrebné vopred sa prihlásiť  do stredy 8. novembra e-mailom: kniznica@krajskakniznicazilina.sk, alebo telefonicky na čísle: 041/72 330 90.

Zoznámte sa s počítačom

Počítačový kurz pre úplných začiatočníkov začína v stredu 8.septembra o 8:00 v Krajskej knižnici v Žiline a bude mať 4 stretnutia. Na počítačovom kurze sa naučíte: zapnúť počítač, otvoriť si textový dokument, napísať si text na počítači, upraviť si napísaný text. Povieme si aj o tom, čo sú klávesové skratky a ako ich používať, ako vyhľadávať informácie na internete, založiť si e-mail, posielať a prijímať emaily. Na počítačový kurz je potrebné sa vopred prihlásiť tel.: 041/723 30 90 alebo e-mail: marek.homola.kniznica@gmail.com

Online počítačový kurz

Pripravili sme si pre Vás pilotný (skúšobný) online počítačový kurz. Kurz sa skladá zo 4 stretnutí (90 – 120 min), bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prvé online stretnutie sa bude konať 12. januára o 8:00.

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť zaslaním emailu na marek.homola.kniznica@gmail.com alebo vyplnením formulára na webstránke www.kurzy-kkza.webnode.sk/online-pc-kurzy/, kde zároveň nájdete aj bližšie informácie k samotnému kurzu.

Pilotný online počítačový kurz ja zameraný na prácu s textovým dokumentom Word. Na kurze sa naučíte:

Čítať viac

Zoznámte sa s počítačom

Nestihli ste sa prihlásiť minule na počítačový kurz pre úplných začiatočníkov? Nevadí môžete tak urobiť teraz. Prihláste sa na kurz, na ktorom sa naučíte zapnúť počítač, otvoriť si textový dokument, napísať a upraviť si text, vyhľadávať informácie na internete. Je potrebné sa vopred prihlásiť na kurz na tel.: 041/7233090 alebo e-mail: marek.homola.kniznica@gmail.com.

Kurz začne v stredu 14.októbra o 8:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Píšte na počítači – večerný počítačový kurz

Neveríte si pri prvých krokoch s počítačom? Dovoľte nám sprevádzať vás na večernom počítačovom kurze. Ukážeme vám písať text na počítači, upraviť si napísaný text pomocou myši a klávesových skratiek, upravovať rozloženie a okraje strany, číslovanie strán, vkladať odseky a nastavovať medzery v texte. Tešíme sa na Vás v stredu 7. októbra o 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline.

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť na tel.: 041/7233090 alebo e-mail: marek.homola.kniznica@gmail.com