Regionálne výstavy máj 2019

Dominik Tatarka

* 14. marec 1913, Plevník-Drienové
† 10. máj 1989, Bratislava

Výstava pri príležitosti 30. výročia úmrtia slovenského prozaika, esejistu a publicistu nám priblíži jeho život a tvorbu.

 

Milan Rastislav Štefánik

* 21. júl 1880, Košariská    † 4. máj 1919, Ivanka pri Dunaji

Výstava pri príležitosti 100. výročia úmrtia slovenského astronóma, fotografa, vojenského letca, diplomata a politika nám priblíži jeho život prostredníctvom knižných publikácií, nachádzajúcich sa vo fonde Krajskej knižnice v Žiline.

 

Výstavy pripravil Úsek regionálneho výskumu, dokumentov a informácií a budú inštalované na Oddelení beletrie na prízemí knižnice počas mesiaca máj 2019.

Vernisáž výstavy Svet fantázie inými rukami

Vernisáž 9. ročníka putovnej výstavy Svet fantázie inými rukami, bude v Krajskej knižnici v Žiline 6. mája o 10:00. Výstava prezentuje tvorbu ručných prác klientov zo zariadení sociálnych služieb. Výstava sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Výstava bude v knižnici sprístupnená počas celého mesiaca máj.

Výstava prác SSUŠ

Žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline sa rozhodli vystaviť svoje práce v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Otvorenie výstavy sa konalo 15. apríla o 16:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Výstavu prác s témou Kreslí sa to, maľuje sa to, lepí sa to, čo je to? si môžete pozrieť do konca tohto mesiaca.

Tvorba Tvorivého klubu

Tvorba Tvorivého klubu je treťou výstavou v poradí, ktorá prezentuje výrobky šikovných rúk členov Tvorivého klubu. Zastúpené budú rôzne tvorivé techniky ako scrapbooking, korálkovanie, origami, niťová technika či skladanie čajových vrecúšok.

História Tvorivého klubu v Krajskej knižnici v Žiline sa začala písať v roku 2016, kedy bol tento klub zameraný predovšetkým na seniorov a stretnutia sa konali raz za mesiac. Po prvom roku v máji 2017 bola prezentovaná prvá výstava prác pod názvom Tvoriví seniori.

Na podnet účastníkov sa klub v roku 2018 začal stretávať s týždennou pravidelnosťou a zmenil zameranie na širokú verejnosť.  Ako uzavretie druhého ročníka vznikla výstava s názvom Tvoriví seniori 2.

Rok 2019 priniesol nový názov Tvorivé dielne pre dospelých a zároveň vznikla tertia, aktuálna, výstava s názvom Tvorba Tvorivého klubu. Otvorenie výstavy sa uskutoční 4. apríla o 12:30.

História Rotary klubu v Československu

Československý Rotary dištrikt slávi 20. výročie svojho obnovenia. Súčasťou tohto dištriktu s číslom 2240 je aj Rotary Club Žilina. Putovná výstava bude nainštalovaná na prvom poschodí Krajskej knižnice v Žiline. Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční v pondelok 18. marca o 17:00.

Fotomosty

Nové pokračovanie úspešného projektu Ľuboša Plešingera Fotomosty Žiliny zobrazuje známe miesta mesta Žilina na maľbách akademického maliara Stanislava Lajdu, maľovaných podľa historických fotografií. Výstava bude umiestnená v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline do konca mesiaca. Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 14. marca o 17:00.

 

Exulantská tlačiareň rodiny Dadanovcov v Žiline v 17. storočí

 

Jedným z najdôležitejších vynálezov je kníhtlač, ktorá v 16. storočí nahradila na Slovensku ručné písanie kníh. V Žiline datujeme začiatky kníhtlače do roku 1665 a jej dejiny sú späté s rodinou Dadanovcov. Výstava nám predstavuje jednotlivých majiteľov tlačiarne, ukážky tlačí z jej produkcie, dom, v ktorom tlačiareň pôsobila, pohrebnú kázeň Kniha života od Daniela Krmana. Výstavu nájdete počas mesiacov február a marec 2019 na prízemí Krajskej knižnice v Žiline.