Inter Nos – Život s knihou

5.septembra o 10:00 sa bude konať 4. ročník medzinárodného festivalu spoznávania rôznorodosti ľudí Inter Nos. Na festivale ani tento rok nebude chýbať Krajská knižnica v Žiline. Budeme súčasťou tímových aktivít a nájdete nás na Mariánskom námestí. (V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do priestorov Novej Synagógy.) Pripravíme si aj tvorivé dielničky. Tešíme sa na vás.

Žilinská župa hľadá osobnosti kraja

Návrhy na udelenie ocenenia ŽSK sa podávajú v termíne do 31. augusta príslušného roka a to písomnou formou:

  • osobne na Úrade ŽSK v Kancelárii predsedu
  • poštou na adrese:

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Kancelária predsedníčky ŽSK
Komenského 48
011 09 Žilina

Návrh musí obsahovať:

 1. životopis alebo charakteristiku nominovaného,
 2. dôvod na udelenie ocenenia ŽSK a
 3. súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov

Formulár na stiahnutie (.doc)

Poďakujme sa takto spoločne významným osobnostiam v našom kraji.

Viac informácií na: http://www.zilinskazupa.sk/

Literárny Zvolen 2019

Dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do literárnej súťaže Literárny Zvolen 2019.

Tí najlepší sa môžu tešiť na:

 • finančné a knižné odmeny
 • publikáciu diel v Zborníku Literárneho Zvolena 2019
 • workshopy s profesionálnymi spisovateľmi v oblasti prózy a poézie
 • rozborové semináre s členmi odbornej poroty
 • slávnostné vyhodnotenie súťaže vo Zvolene, ktoré bude v dňoch 11. – 12. októbra 2019
 • sprievodný program v podobe koncertu pesničkára Tomáša Pohorelca
 • prezentáciu svojej tvorby na dňoch neprofesionálneho umenia TvorBA 2019 v Bratislave, ktoré bude prebiehať v dňoch 24. -27. októbra 2019

Prihlásiť sa môžete elektronicky na stránke Národného osvetového centra: http://nocka.sk/prihlasovanie/formulare/prihlasenie/litzvo/397

Uzávierka prihlasovania je 31.augusta 2019

Propozície súťaže s ďalšími informáciami: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/literarny-zvolen/ v časti PROPOZÍCIE.

Tešíme sa na Vás a prajeme veľa radosti z tvorivosti!