O cenu Dominika Tatarku 2023

Propozície 20. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

Cieľ súťaže: Motivovať deti, mládež a dospelých k vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu ich tvorby.

Vyhlasovateľ:
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové
Obec Plevník-Drienové

Spoluusporiadatelia:
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
MO Matice slovenskej v Plevníku-Drienovom
Považská knižnica v Považskej Bystrici

Účastníci a podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť autori od 13 rokov veku, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v dvoch
kategóriách:

Čítať viac

Literárne Košice

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje 28. ročník literárnej súťaže pre mladých autorov Literárne Košice. Súťaž sa každoročne venuje hľadaniu talentov medzi žiakmi 5. – 9. ročníka základných škôl a študentmi 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

 Literárna súťaž knižnice je medzi mládežou obľúbená

To, že je súťaž obľúbená potvrdzujú čísla. „Každý rok deťom, takto začiatkom roka, ponúkneme tri inšpiratívne témy, ktorým môžu venovať svoje literárne práce. Je na nich, či budú v poézii, alebo v próze. Sám súťažiaci uprednostní to, k čomu viac inklinuje. Máme však skúsenosť, že býva to skôr próza. Predošlý ročník sa zapojilo svojimi súťažnými prácami až 458 žiakov a až 311 z nich uprednostnilo prózu. Konkrétne naj-témou sa stala Záhadná tvár na fotke “ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice.

Čítať viac

AMFO 2023

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva do súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2023
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum (NOC) Bratislava
Organizátor:  Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žilinev zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Uzávierka prihlášok: 18. január 2023

Dátum konania vernisáže: 2. február 2023 o 16:30
Trvanie výstavy: 3. – 28. február 2023
Miesto konania: Krajská knižnica v Žiline, Antona Bernoláka č. 47, 010 01 Žilina

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž sa koná každý rok a je určená deťom, mládeži a dospelým.

Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.

Čítať viac

Literárna súťaž Spišský Jeruzalem 2022

Propozície literárnej súťaže Spišský Jeruzalem 2022

 Motto súťaže: Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. (Ž 122,2)

Charakter súťaže: Celoslovenská literárna súťaž Spišský Jeruzalem je zameraná na tvorbu duchovnej poézie a prózy. Je spojená s významným podujatím PSK a KSK Dni Spišského Jeruzalema, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.5. – 29.5.2022. Súťaž je určená študentom stredných škôl a študentom kvinty – oktávy osemročných gymnázií.

Hlavným zámerom vyhlasovateľov tejto autorskej literárnej súťaže je podnietiť mladých ľudí NAVŠTÍVIŤ lokalitu, bezprostredne ZAŽIŤ duchovno-kultúrnu atmosféru historického miesta, nechať ním osloviť srdce i myseľ vnímavého tvorcu, aby potom o svojom zážitku mohol inšpirovane NAPÍSAŤ.

Vyhlasovateľom literárnej súťaže: Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.

Čítať viac