Cestovanie o piatej

Len málokto tuší, koľko osád, obcí a miest na Slovensku je pomenovaných po známych aj menej známych osobnostiach našich dejín. Kam siaha história ich mien, kto a prečo ich tak pomenoval? Aké tajomstvá ukrýva Kukučínov, Jánošíkovo, Koceľovce, Svätoplukovo, Jesenské, Mojzesovo, Šrobárová a ďalšie? Vedeli ste, že sme mali v minulosti dve obce pomenované podľa  generála Štefánika? Ako dnes tieto miesta vyzerajú, čo skrývajú a ako ich vníma jeden cestovateľ, ktorý mal to šťastie, že ich navštívil? Rozprávanie obohatené o fotografie, cestovateľské zápisky, rozhovory, videá a jedinečné zaujímavosti, o ktorých sa nikde nedočítate. Zacestujte si s nami raz do mesiaca po jedinečných miestach, pretože v Paríži, Berlíne, Ríme už bol dnes kde kto. Ale čo tak skúsiť  Hodžovo, Kmeťovce, Mudroňovo, Bohúňovo a mnohé iné, aby sme spoločne poodhalili kúsok zabudnutej slovenskej histórie?

Na prvé potulky po Slovensku sa vydáte s knihovníkom Milošom už v stredu 29. septembra o 17:00 v Krajskej knižnici v Žiline

Vzdelanie – zlepšíme život druhých

Každý druh vzdelávania je nevyhnutnou súčasťou života druhých. Zlepšuje ich hodnoty, postavenie v spoločnosti a celkové zaradenie sa do pracovného a spoločenského života. Aj vzdelávanie v oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti je dôležité a významné a preto Vás srdečne pozývame na prednášku, ktorá sa uskutoční 17. augusta o 14:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Prednáška bude realizovaná v rámci projektu Nadácie Volkswagen Slovakia.

Money & Life Skills

Podujatie bolo presunuté – 24. augusta o 14:30

Money & Life Skills – finančná gramotnosť a životné zručnosti

QUALED, občianske združenie pre kvalifikáciu a vzdelávanie v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline Vás pozývajú na stretnutie venované materiálom vytvoreným počas trvania projektu MONEY & LIFE SKILLS. Počas seminára predstavíme:

 • výukový i didaktický materiál, ktorý je dostupný online a bezplatne a je možné ho využiť pri vzdelávaní mladých dospelých vo veku 18 – 35 rokov, ktorí sú ohrození nízkym príjmov, alebo sú nezamestnaní,
 • e-platformu, dostupnú i cez mobilnú aplikáciu.

KTO JE POZVANÝ a KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

 • učitelia, školitelia v oblasti vzdelávania dospelých a integračných opatrení;
 • poradcovia úradov práce a kariérny poradcovia, ktorí budú používať didaktické materiály v rôznych vzdelávacích prostrediach;
 • finančne znevýhodnení mladí dospelí, ktorí sú buď nezamestnaní alebo sú zamestnaní s príjmom nižším ako je priemer EÚ, ktorí ako koneční príjemcovia môžu využívať moduly cez e-platformu;
 • inštitúcie odbornej prípravy dospelých, sociálne služby pre zadlžených, sociálne služby, miestne spoločenstvá, mládežnícke organizácie, občianskej združenia, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ako zainteresované strany.

Podujatie sa uskutoční v utorok 24. augusta 2021 o 14:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

Japonská kultúra (Japanese Culture)

Japonská rodáčka Sachiko Fuji bude 25. augusta o 15:00 prednášať o Japonskej kultúre. V tejto prvej prednáške sa zameria predovšetkým na zvyky a život v Japonsku, všeobecné vedomosti o Japonsku, japonské zvyky a tradície, jazyk a náboženstvo. Prednáška bude realizovaná v anglickom jazyku.

Japanese Culture, part1 (Customs and life). Description:

 • general  knowledge about Japan,
 • general Japanese custom and habit,
 • language we use,
 • religion.

Vzdelanie – zlepšíme život druhých

prednáška Vzdelanie - zlepšime život druhýchKaždý druh vzdelávania je nevyhnutnou súčasťou života druhých. Zlepšuje ich hodnoty, postavenie v spoločnosti a celkové zaradenie sa do pracovného a spoločenského života. Aj vzdelávanie v oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti je dôležité a významné a preto Vás srdečne pozývame na prednášku, ktorá sa uskutoční v stredu 4. a v piatok 6. augusta o 11:00 v Krajskej knižnici v Žiline. Prednáška bude realizovaná v rámci projektu Nadácie Volkswagen Slovakia. (Počas oboch dní ide o rovnakú prednášku, preto sa Vám stačí zúčastniť iba v jeden deň.)

Seminár o subtílnej energii ľudského organizmu a správnej meditácii

Pozývame Vás na seminár o subtílnej energii ľudského organizmu a správnej meditácii, ktorá je dnes súčasťou moderného a zdravého životného štýlu. Vítaný je každý, kto hľadá odpovede a návody:

 • Ako dobíjať životnú energiu,
 • Ako odstrániť stres a nájsť duševnú rovnováhu,
 • Ako zlepšiť svoje zdravie,
 • Ako spoznať seba samého a posunúť sa vpred.

Seminár sa uskutoční v utorok 15. júna 2021, v Krajskej knižnici v Žiline. Začiatok je o 17:00 s trvaním približne dve hodiny. Účasť na seminári je bezplatná.

Finančná gramotnosť pre začiatočníkov

Chcete sa dozvedieť ako riešiť finančné rozhodnutia a ako hospodáriť s peniazmi? Viete, ako prijímať rôzne finančné rozhodnutia? Všetko sa dozviete na prednáške, ktorú organizujú žiaci Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského zo Žiliny. Projekt Zjednotená spoločnosť je finančne podporený z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia. Tešíme sa na Vás 27. mája o 15:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

 

OZ Mladý Podnikavec si počas leta pre deti zo Žiliny a okolia pripravil denný Tábor talentov.

Od začiatku na deti čakajú samé prekvapenia. Každý deň je pripravených plno aktivít na zábavu, pohyb, vedomosti, rozvoj kreativity, rôzne hry, súťaže, kvízy, alebo aj hľadanie pokladu.

Ak chcete svoje ratolesti prihlásiť, môžete tak urobiť na stránke www.tabortalentov.sk, poprípade na e-mailovej adrese info@tabortalentov.sk