Osobnosti mesta

V priestoroch Krajskej knižnice v Žiline v súčasnosti prebiehajú výstavy venované osobnostiam mesta Žilina. Rovnomenný projekt finančne podporilo mesto Žilina a realizuje ho pracovisko regionálnej bibliografie Krajskej knižnice v Žiline. Poslaním projektu je najmä predstaviť širokej verejnosti osobnosti, ktoré sa v našom meste narodili, žili alebo boli svojou tvorbou významne prínosné a presiahli ňou hranice nášho mesta a regiónu. Ich odkaz chceme priblížiť najmä mladšej generácii a predstaviť im tak pozitívne vzory osobností. Okrem toho chceme tiež podporiť ich pocit prináležitosti k mestu a povzbudiť ich záujem o históriu, kultúru a dianie v meste.

Čítať viac

Jozef Božetech Klemens – výstava

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Prvá zo série výstav bola venovaná básnikovi Štefanovi Atilovi Brezánymu (1909 – 1992). Druhá zo série výstav je venovaná maliarovi, učiteľovi, sochárovi, technikovi a prírodovedcovi Jozefovi Božetechovi Klemensovi (1817 – 1883) a bude dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od 25. júla do 15. augusta 2022. Obsahom výstavy bude biografia, bibliografia a výber kníh a článkov o osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom.

Štefan Atila Brezány – výstava

Žilina je mesto bohaté nielen na kultúrne pamiatky, historické udalosti, ale predovšetkým na ľudí, ktorí sa tu narodili, žili a svojou prácou boli pre mesto nesmiernym prínosom.  Je našou úlohou pripomínať si život a dielo osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie nášho mesta.

Krajská knižnica v Žiline vďaka projektu Osobnosti mesta s finančnou podporou mesta Žilina od júla do decembra 2022 pripraví 7 výstav a sprievodných podcastov, venovaných  významným ľuďom, ktorých život a práca sú spojené s mestom Žilina.

Prvá zo série výstav, venovaná básnikovi Štefanovi Atilovi Brezánymu (1909 – 1992), je dostupná v Krajskej knižnici v Žiline od  1. do 22. júla 2022. Obsahom výstavy je biografia, bibliografia a dielo osobnosti s bohatým obrazovým a fotografickým materiálom. Podcast o jeho živote a tvorbe si môžete vypočuť tu:

Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil nákup kníh pre čitateľov Krajskej knižnice v Žiline v rámci projektu Akvizícia knižničného fondu (2021).

Vďaka dotácii 15.000 EUR a spolufinancovaniu projektu od zriaďovateľa sme v rokoch 2021-2022 mohli pre svojich čitateľov zakúpiť 1 961 nových kníh (690 KJ beletrie a 546 KJ odbornej literatúry pre dospelých, 541 KJ beletrie a 72 KJ odbornej literatúry pre deti).

Snažili uspokojiť požiadavky všetkých používateľov knižnice, a zároveň osloviť i potenciálnych čitateľov knižnice – obyvateľov mesta Žilina, študentov Žilinskej univerzity v Žiline a stredných škôl a ďalších. Beletria zakúpená v rámci projektu slúži ku kultúrnemu vyžitiu, zábave a oddychu čitateľov, k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti. Pri nákupe odbornej literatúry sme sa zamerali najmä na veľmi často dopytované vedné oblasti. Všetky knihy sú požičiavané absenčne, pričom slúžia i k realizácii početných kolektívnych podujatí v knižnici.

Krajská knižnica v Žiline je európska

Knižnica roka je cena ministerky kultúry SR, ktorou oceňuje knižnice, ktoré v danom roku urobili najväčší pokrok alebo sú momentálne na vrchole trendov v knihovníctve. Za rok 2020 túto cenu získala Krajská knižnica v Žiline. Aby sa ďalej rozvíjala, zapojila sa do európskeho programu DOORS – Digitálny inkubátor pre múzeá. Inkubačný program pozostáva z dvoch častí, v ktorých môže Krajská knižnica v Žiline rozvíjať svoj pilotný projekt a následne ho realizovať. Celý projekt je zastrešený konzorciom Ars Electronica, Museum Booster a Ecsite.

Čítať viac

Obnova prízemného podlažia krajskej knižnice (IV: etapa)

Projekt obnovy prízemného podlažia Krajskej knižnice v Žiline z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Žilinský samosprávny kraj.

Projekt bol finálnou (IV.) etapou estetizácie prízemia knižnice, v rámci ktorej došlo k kompletnému nahradeniu amortizovaných knižničných regálov a k dobudovaniu komunitných priestorov vo foyer knižnice.

Cieľom projektu bolo skvalitniť služby knižnice a priniesť čitateľom komfort knižnice 21. storočia –  ponúknuť nový priestor tak, aby priniesol kvalitnejšie služby a združoval v sebe rôzne formy využitia priestoru.

Autor interiérovej štúdie: PS: arch s.r.o., Žilina.

Otvorenie novo dobudovaných priestorov pre verejnosť sa bude konať 22.6.2022.

Kriticky myslieť a správne argumentovať

Zážitkový workshop kritického myslenia a argumentácie vám prinášame v spolupráci s OZ Zmudri. Workshop bude prebiehať bádateľskou metódou, pri ktorej nebudú poslucháči iba pasívnymi sledovateľmi, ale budú aktívne pracovať (jednotlivo alebo v malých skupinkách). Tešíme sa na vás v utorok 21. júna o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

Prednáška je vhodná pre rodičov, učiteľov, ale aj dospelých, ktorých tematika zaujíma. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.