Vlci v knižnici

Žilina, 27. 3. 2019

Kde bolo, tam bolo, boli raz traja „bratia“, ktorí žili v lese. Mali veľké zuby a pazúre a preto sa ich každý bál. Žili skryto a málokto  poznal ich skutočný život. Napísalo sa o nich mnoho rozprávok a príbehov. Projekt „Ako vlk Nezožral Červenú čiapočku“ je súčasťou cyklu „Príbehy troch šeliem“, ktorý chce verejnosti priblížiť veľké šelmy žijúce na Slovensku. Tento projekt je spoločnou prácou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného Parku Malá Fatra, Školy ochrany prírody a Krajskej knižnici v Žiline, organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

„Hlavným poslaním súťaže je „zlepšiť reputáciu šeliem“, teda navodiť pozitívnu asociáciu pri zmienke o veľkých šelmách, ktoré obývajú naše lesy. Poslaním projektu je v neposlednom rade aj zlepšenie a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti cieľových skupín,“ povedala Gabriela Kalašová, zodpovedná za environmentálnu výchovu v Národnom parku Malá Fatra.

Deti už niekoľko mesiacov posielali do knižnice svoje dielka, ktorými mali prerozprávať príbeh Červenej čiapočky. Mali vymyslieť, ako by sa to mohlo stať, keby vlk dievčatko nezožral. Tým by sa trochu očistilo meno vlka, ktorý v skutočnosti ľudí ani neloví. Výstava diel detí bude otvorená 3. apríla a nainštalovaná bude na oddelení literatúry pre deti a mládež v Krajskej knižnici v Žiline do konca mesiaca.

Zavŕšením projektu budú besedy pre školy a verejnosť počas „Dňa vlka“, ktorý bude v stredu 3. apríla v Krajskej knižnici v Žiline. V dopoludňajších hodinách sa uskutočnia dve zážitkové čítania pre materské školy pod názvom Po stopách vĺčika a prezentácia o vlkoch pre žiakov základných škôl. Sprievodným programom by ako prekvapenie mala byť návšteva Červenej čiapočky – Martiny Michalkovej z neziskovej organizácie Zmysel života, ktorá poskytuje služby v oblasti intervencie s asistenciou psov v Žilinskom kraji.

Beseda pre verejnosť začne o 17:00. Pracovník Správy Národného parku Malá Fatra Mgr. Tomáš Fajs, ktorý bude rozprávať o situácii vlka v Malej Fatre. Súčasťou prezentácie budú zábery z fotopascí, informácie o stave vlkov, či možná prevencia škôd na majetku.

„Vedecký výskum nám môže pomôcť pochopiť skutočný život šeliem, ktoré obývajú naše lesy. Pozitívna publicita v regiónoch s trvalým výskytom šeliem je osobitne dôležitá, keďže v týchto regiónoch často dochádza ku konfliktným situáciám medzi šelmou a človekom. Slovenské populácie týchto šeliem patria k najväčším v rámci Európskej únie a sú významné z hľadiska ich možného opätovného prirodzeného šírenia do území, kde boli v minulosti vyhubené. Každá aktivita vedúca k pozitívnemu informovaniu o veľkých šelmách je preto mimoriadne dôležitá,“ doplnila Gabriela Kalašová.

Projekt Príbehy troch šeliem by mal pokračovať budúci rok témou medveďa a v roku 2021 témou rysa. Srdečne vás pozývame objaviť krásu vlkov v stredu, 3. apríla v Krajskej knižnici v Žiline.

 Mgr. Anna Berthotyová, koordinátorka  kultúrno-výchovnej činnosti Krajskej knižnice v Žiline.

Deň Vlka v Krajskej knižnici v Žiline

Deň Vlka v Krajskej knižnici v Žiline

ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody, Varín a Krajská knižnica v Žiline, v spolupráci s neziskovou organizáciou Zmysel života vás srdečne pozývajú na Deň Vlka, ktorý sa uskutoční 3.4.2019  v Krajskej knižnici v Žiline.

Podujatie je zavŕšením projektu „Ako Vlk nezožral Červenú Čiapočku“, ktorý je súčasťou trojročného cyklu „Príbehy troch šeliem“. 

Súčasťou bude výstava prác detí všetkých vekových kategórií. Môže to byť rozprávka, báseň, komiks, výtvarná práca, alebo projekt o vlkovi. Termín odovzdania prác predlžujeme 27.3.2019. Práce doručte osobne na detské oddelenie Krajskej knižnice v Žiline alebo poštou na adresu knižnice s heslom „ Príbehy troch šeliem“.

Program podujatia 3. apríla:

Doobedňajšie bloky pre vopred prihlásené kolektívy detí.

9:00 – 10:00 – zážitkové čítanie pre najmenších „Po stopách vĺčika“ (MŠ) – obsadené

10:30 – 11:30 –  zážitkové čítanie pre najmenších „Po stopách vĺčika“ (MŠ)

Objednávanie: podujatia@krajskakniznicazilina.sk

17:00 – 18:00 – Vlci v Malej Fatre: beseda pre verejnosť s  Mgr. Tomášom Flajsom zo Správy NP Malá Fatra

 Možno príde aj Červená čiapočka!

Týždeň slovenských knižníc v Krajskej knižnici v Žiline 4.–9. marca 2019

Prvý marcový týždeň nie sú len školské jarné prázdniny, ale Krajská knižnica v Žiline, organizácia v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, začína aj Týždeň slovenských knižníc (TSK). Pre návštevníkov knižnice sú pripravené rôzne besedy, tvorivé dielne pre deti, veľká burzu kníh, knižničné hliadky, deň otvorených dverí a mnoho ďalších podujatí.

Žilinská knižnica sa do národnej akcie zapája už jubilejný 20-krát. „Snažíme sa takto poukázať na svoje nezastupiteľné miesto v oblasti kultúry a vzdelávania a prilákať do prostredia kníh, tlače a moderných informačných médií, tradičných aj nových používateľov,“ povedala Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline.

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch od 4. marca do 9. marca 2019 pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. „TSK nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí,“ doplnila Katarína Šušoliaková. V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou, veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov.

Read moreTýždeň slovenských knižníc v Krajskej knižnici v Žiline 4.–9. marca 2019

Výstava Pred a Po otvorená do 8.2.2019

Pred necelými dvoma týždňami bola v Krajskej knižnici v Žiline sprístupnená výstava humoru a karikatúr, nazvaná „PRED a PO“. Výstava je z vybraných kresieb – od minulého storočia, cez rozdelenie Československa (čo napovedá aj názov výstavy) až do dnešných dní – od autorov Vladimíra Jiránka a Fedora Vica. Skompletizoval ju druhý z uvedenej česko-slovenskej dvojice – Fedor Vico. Ten stále aktívne pôsobí so svojimi synmi a bratom pri pravidelnom vydávaní humoristického časopisu BUMERANG – od roku 2014 samostatne nepredajnej prílohy sobotňajšieho vydania denníka Šport. Z pohľadu staršej generácie by sa o Bumerangu dalo uvažovať aj ako o obsahovom pokračovaní časopisu ROHÁČ či DIKOBRAZ.

Dôvodom pre vznik výberu kresieb v podobe putovnej výstavy boli rozhodujúce existenčné okamihy a ich spoločenské porovnávanie či hodnotenie vtedy a v súčasnosti. Súbežne s tým pociťoval Fedor Vico aj potrebu pripomenúť tvorbu svojho už nežijúceho priateľa karikaturistu. Výstava je teda zároveň osobnou spomienkou na karikaturistu Vladimíra Jiránka, ktorého publikačná činnosť je verejnosti veľmi známa. Vernisáž sa uskutočnila 10. januára a výstava je otvorená len do 8. februára 2019,

Verejnosť má možnosť pripomenúť si nedávne dejiny oboch našich národov a taktiež ako možnosť porovnať vývoj štátov, v ktorých žijeme.  História je na tejto ojedinelej putovnej výstave predkladaná humornou formou a s nadhľadom karikaturistom vlastným.

Výstava bola prvý krát otvorená už v roku 2012 ako súčasť historickej pripomienky 100.výročia založenia spoločného štátu. Záujemci ju obdivovali už na viacerých miestach – Praha, Olomouc, Ostrava, Stropkov, Prešov, Brno, Bratislava, Kremnica (kde bola uvedená ako súčasť festivalu Kremnické gagy), Piešťany. Jej prostredníctvom je vyslovené uznanie za kvantitu i kvalitu autorskej spolupráce a tvorby Vladimíra Jiránka a Fedora Vica pre našu spoločnosť. Lebo všetci vieme, že humor nám nadľahčuje aj ťažšie životné situácie a je jeho žiadúcou súčasťouvyužite teda možnosť zasmiať sa i poučiť sa v Krajskej knižnici v Žiline

Výstava karikatúr PRED a PO

Tvorbu autorskej dvojice – karikaturistov Fedora Vica a Vladimíra Jiránka si môžu návštevníci reinštalovanej výstavy s názvom „ PRED a PO„ pripomenúť v Krajskej knižnici v Žiline od 10. januára 2019, s otvorením o 17.hodine. Predovšetkým generáciam z období rokov 1950 – 2000 bude známy ich spoločný autorský prejav – typické figúrky z karikatúr, ktoré sa pravidelne striedavo objavovali v humoristických časopisoch ROHÁČ, v Čechách potom DIKOBRAZ a LIDOVÉ NOVINY. Vystavovaný prierez ich tvorby mapuje s každodenným humorným nadhľadom vývoj spoločnosti, názory a reakciu verejnosti na bežné aj závažné životné situácie , s ktorými sa v priebehu bezmála siedmich desaťročí stretávali čitatelia menovaných časopisov aj v knižnom vydaní. Ako názov napovedá, jedná sa o humoristický pohľad na dianie – najskôr v Československej republike a po rozdelení v r.1992 v oboch nových štátnych útvaroch – teda PRED a PO rozdelení pôvodného štátu až do súčasnosti. Celkovo výstava pripomína i históriu vzniku Československej republiky pred 100 rokmi a jej politické rozdelenie v r.1992 – nevynímajúc občianske životné situácie v období, z ktorého osobné skúsenosti má väčšina čitateľov uvedených periodík a zažila ich na vlastnej koži…

Najoriginálnejšími sú – predovšetkým Vladimír Jiránek – v pripomienkach „převlékání kabátů“ a v ukážkach, akými preborníkmi sú súčasníci vo vynaliezavosti alibismu pre svoje jednanie v minulom politickom režime. Na mušku si autori berú všetko a všetky, nešetria predstaviteľov politickej scény ani iné celebrity. Za minulého komunistického režimu si Vladimír Jiránek vyslúžil – vďaka svojej tvorbe – prezývku „hlídací pes naší demokracie“ , Fedor Vico bol vtedy „odmenený“ zákazom publikovania. Pre pamätníkov môže byť táto výstava aj príležitosťou porovnať kreslený humor v kontexte odlišných politických režimov i spoločenského ovzdušia vtedy… aj dnes !

(Katalóg výstavy)

Podpora knižnice Nadáciou Kia Motors Slovakia

Knižničný fond Krajskej knižnice v Žiline bol koncom roka 2018 obohatený o  nové interaktívne  tituly kníh známych ako Kúzelné čítanie s elektronickým perom, vďaka ktorým sa deti zábavnou a pútavou formou dozvedia množstvo zaujímavých a užitočných informácií. Zábavnou formou sa môžu učiť nielen o ľudskom tele, o doprave, prírode, ale rovnako sa môžu  učiť aj nemecký alebo anglický jazyk. Fond krajskej knižnice bol doplnený aj o nové didaktické a edukačné hry, prostredníctvom ktorých sa deťom rozvíja ich predstavivosť a fantázia. Finančné prostriedky na doplnenie knižničného fondu poskytla Nadácia Kia Motors Slovakia. V rámci realizácie projektu Knižnica – vzdelávacie centrum pre deti i dospelých. Nadácia Kia Motors Slovakia poskytla aj prostriedky na technické vybavenie klubovej miestnosti, kde sa konajú  kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, workshopy a kde sa stretávajú a činnosť rozvíjajú aj rôzne spoločenské skupiny a  komunity.

Božena Sobolová, Krajská knižnica v Žiline

Literárna cena Janka Frátrika – 3. ročník

16. novembra 2018 sa v Žiline uskutočnilo vyhodnotenie už 3. ročníka literárnej súťaže v tvorbe poézie Literárna cena Janka Frátrika 2018. Súťaž si kladie za cieľ podporiť literárnu tvorbu mladých talentov – detí od 2. ročníka základných škôl až po študentov stredných škôl. V roku 2018 poslalo do súťaže svoje básne 84 súťažiacich z celého Slovenska, ktoré boli zaradené do štyroch kategórií a ktoré hodnotila odborná komisia. Tento rok súťaž zaujala aj viaceré Základné umelecké školy na Slovensku, ktoré formujú mladé literárne talenty v literárno-dramatických odboroch a ktoré poslali aj veľa kvalitných literárnych prác detí a študentov. Práve deti z týchto škôl získali aj najviac ocenení. Vysoký záujem o súťaž dal jasný signál aj organizátorom, že má zmysel súťaž organizovať aj v budúcich rokoch a tak podporiť mladé literárne talenty a zároveň si pripomenúť výnimočného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga Janka Frátrika. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, rodina Janka Frátrika a Mesto Žilina.

Božena Sobolová, obecný metodik.