Týždeň slovenských knižníc v Krajskej knižnici v Žiline 4.–9. marca 2019

Prvý marcový týždeň nie sú len školské jarné prázdniny, ale Krajská knižnica v Žiline, organizácia v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, začína aj Týždeň slovenských knižníc (TSK). Pre návštevníkov knižnice sú pripravené rôzne besedy, tvorivé dielne pre deti, veľká burzu kníh, knižničné hliadky, deň otvorených dverí a mnoho ďalších podujatí.

Žilinská knižnica sa do národnej akcie zapája už jubilejný 20-krát. „Snažíme sa takto poukázať na svoje nezastupiteľné miesto v oblasti kultúry a vzdelávania a prilákať do prostredia kníh, tlače a moderných informačných médií, tradičných aj nových používateľov,“ povedala Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline.

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch od 4. marca do 9. marca 2019 pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. „TSK nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí,“ doplnila Katarína Šušoliaková. V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou, veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov.

Čítať viacTýždeň slovenských knižníc v Krajskej knižnici v Žiline 4.–9. marca 2019

Výstava Pred a Po otvorená do 8.2.2019

Pred necelými dvoma týždňami bola v Krajskej knižnici v Žiline sprístupnená výstava humoru a karikatúr, nazvaná „PRED a PO“. Výstava je z vybraných kresieb – od minulého storočia, cez rozdelenie Československa (čo napovedá aj názov výstavy) až do dnešných dní – od autorov Vladimíra Jiránka a Fedora Vica. Skompletizoval ju druhý z uvedenej česko-slovenskej dvojice – Fedor Vico. Ten stále aktívne pôsobí so svojimi synmi a bratom pri pravidelnom vydávaní humoristického časopisu BUMERANG – od roku 2014 samostatne nepredajnej prílohy sobotňajšieho vydania denníka Šport. Z pohľadu staršej generácie by sa o Bumerangu dalo uvažovať aj ako o obsahovom pokračovaní časopisu ROHÁČ či DIKOBRAZ.

Dôvodom pre vznik výberu kresieb v podobe putovnej výstavy boli rozhodujúce existenčné okamihy a ich spoločenské porovnávanie či hodnotenie vtedy a v súčasnosti. Súbežne s tým pociťoval Fedor Vico aj potrebu pripomenúť tvorbu svojho už nežijúceho priateľa karikaturistu. Výstava je teda zároveň osobnou spomienkou na karikaturistu Vladimíra Jiránka, ktorého publikačná činnosť je verejnosti veľmi známa. Vernisáž sa uskutočnila 10. januára a výstava je otvorená len do 8. februára 2019,

Verejnosť má možnosť pripomenúť si nedávne dejiny oboch našich národov a taktiež ako možnosť porovnať vývoj štátov, v ktorých žijeme.  História je na tejto ojedinelej putovnej výstave predkladaná humornou formou a s nadhľadom karikaturistom vlastným.

Výstava bola prvý krát otvorená už v roku 2012 ako súčasť historickej pripomienky 100.výročia založenia spoločného štátu. Záujemci ju obdivovali už na viacerých miestach – Praha, Olomouc, Ostrava, Stropkov, Prešov, Brno, Bratislava, Kremnica (kde bola uvedená ako súčasť festivalu Kremnické gagy), Piešťany. Jej prostredníctvom je vyslovené uznanie za kvantitu i kvalitu autorskej spolupráce a tvorby Vladimíra Jiránka a Fedora Vica pre našu spoločnosť. Lebo všetci vieme, že humor nám nadľahčuje aj ťažšie životné situácie a je jeho žiadúcou súčasťouvyužite teda možnosť zasmiať sa i poučiť sa v Krajskej knižnici v Žiline

Výstava karikatúr PRED a PO

Tvorbu autorskej dvojice – karikaturistov Fedora Vica a Vladimíra Jiránka si môžu návštevníci reinštalovanej výstavy s názvom „ PRED a PO„ pripomenúť v Krajskej knižnici v Žiline od 10. januára 2019, s otvorením o 17.hodine. Predovšetkým generáciam z období rokov 1950 – 2000 bude známy ich spoločný autorský prejav – typické figúrky z karikatúr, ktoré sa pravidelne striedavo objavovali v humoristických časopisoch ROHÁČ, v Čechách potom DIKOBRAZ a LIDOVÉ NOVINY. Vystavovaný prierez ich tvorby mapuje s každodenným humorným nadhľadom vývoj spoločnosti, názory a reakciu verejnosti na bežné aj závažné životné situácie , s ktorými sa v priebehu bezmála siedmich desaťročí stretávali čitatelia menovaných časopisov aj v knižnom vydaní. Ako názov napovedá, jedná sa o humoristický pohľad na dianie – najskôr v Československej republike a po rozdelení v r.1992 v oboch nových štátnych útvaroch – teda PRED a PO rozdelení pôvodného štátu až do súčasnosti. Celkovo výstava pripomína i históriu vzniku Československej republiky pred 100 rokmi a jej politické rozdelenie v r.1992 – nevynímajúc občianske životné situácie v období, z ktorého osobné skúsenosti má väčšina čitateľov uvedených periodík a zažila ich na vlastnej koži…

Najoriginálnejšími sú – predovšetkým Vladimír Jiránek – v pripomienkach „převlékání kabátů“ a v ukážkach, akými preborníkmi sú súčasníci vo vynaliezavosti alibismu pre svoje jednanie v minulom politickom režime. Na mušku si autori berú všetko a všetky, nešetria predstaviteľov politickej scény ani iné celebrity. Za minulého komunistického režimu si Vladimír Jiránek vyslúžil – vďaka svojej tvorbe – prezývku „hlídací pes naší demokracie“ , Fedor Vico bol vtedy „odmenený“ zákazom publikovania. Pre pamätníkov môže byť táto výstava aj príležitosťou porovnať kreslený humor v kontexte odlišných politických režimov i spoločenského ovzdušia vtedy… aj dnes !

(Katalóg výstavy)

Podpora knižnice Nadáciou Kia Motors Slovakia

Knižničný fond Krajskej knižnice v Žiline bol koncom roka 2018 obohatený o  nové interaktívne  tituly kníh známych ako Kúzelné čítanie s elektronickým perom, vďaka ktorým sa deti zábavnou a pútavou formou dozvedia množstvo zaujímavých a užitočných informácií. Zábavnou formou sa môžu učiť nielen o ľudskom tele, o doprave, prírode, ale rovnako sa môžu  učiť aj nemecký alebo anglický jazyk. Fond krajskej knižnice bol doplnený aj o nové didaktické a edukačné hry, prostredníctvom ktorých sa deťom rozvíja ich predstavivosť a fantázia. Finančné prostriedky na doplnenie knižničného fondu poskytla Nadácia Kia Motors Slovakia. V rámci realizácie projektu Knižnica – vzdelávacie centrum pre deti i dospelých. Nadácia Kia Motors Slovakia poskytla aj prostriedky na technické vybavenie klubovej miestnosti, kde sa konajú  kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, workshopy a kde sa stretávajú a činnosť rozvíjajú aj rôzne spoločenské skupiny a  komunity.

Božena Sobolová, Krajská knižnica v Žiline

Literárna cena Janka Frátrika – 3. ročník

16. novembra 2018 sa v Žiline uskutočnilo vyhodnotenie už 3. ročníka literárnej súťaže v tvorbe poézie Literárna cena Janka Frátrika 2018. Súťaž si kladie za cieľ podporiť literárnu tvorbu mladých talentov – detí od 2. ročníka základných škôl až po študentov stredných škôl. V roku 2018 poslalo do súťaže svoje básne 84 súťažiacich z celého Slovenska, ktoré boli zaradené do štyroch kategórií a ktoré hodnotila odborná komisia. Tento rok súťaž zaujala aj viaceré Základné umelecké školy na Slovensku, ktoré formujú mladé literárne talenty v literárno-dramatických odboroch a ktoré poslali aj veľa kvalitných literárnych prác detí a študentov. Práve deti z týchto škôl získali aj najviac ocenení. Vysoký záujem o súťaž dal jasný signál aj organizátorom, že má zmysel súťaž organizovať aj v budúcich rokoch a tak podporiť mladé literárne talenty a zároveň si pripomenúť výnimočného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga Janka Frátrika. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, rodina Janka Frátrika a Mesto Žilina.

Božena Sobolová, obecný metodik.

Letná čitateľská výzva 2018 – vyhlásenie výsledkov

Už po tretí krát zorganizovala Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Letnú čitateľskú výzvu. Jej cieľom bolo najmä zabrániť takzvanému letnému útlmu žiakov a študentov počas letných prázdnin. V rámci projektu Spoznaj Žilinu čítaním kníh ju finančne podporilo aj mesto Žilina.

Letná čitateľská výzva 2018 bola vyhlásená 18. júna a trvala do 31. augusta. „Počas leta nám deti nosili Čitateľské zápisníky, do ktorých si značili počet prečítaných strán. Čitateľské zápisníky sme počas prvého týždňa nového školského roka vyzbierali, aby sme mohli súťaž vyhodnotiť,“ povedal knihovník Goran Lenčo.

Víťazov vám vopred nemôžeme prezradiť, ale pozývame vás na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční v stredu 19. septembra o 16:30 v Krajskej knižnici v Žiline. Môžeme však vyzradiť, že celkový víťaz prečítal 11 076 strán, čo je denne počas celého trvania súťaže niečo viac ako 147 strán. Ceny do súťaže boli zakúpené vďaka finančnej podpore mesta Žilina.

Čítať viacLetná čitateľská výzva 2018 – vyhlásenie výsledkov

Krajská knižnica v Žiline a rodinný preukaz

Krajská knižnica v Žiline sa teší z návštevy rodín – a ponúka im rodinný preukaz

Ako jedna z prvých knižníc v kraji Krajská knižnica v Žiline zaviedla v minulom roku  tzv. rodinný preukaz, ktorý finančne zvýhodňuje prístup k informáciám a dokumentom pre členov rodiny. V súčasnosti knižnica v súlade so stratégiou  rozvoja  kraja Žilinský kraj 22+  tvorí s ostatnými regionálnymi knižnicami predvoj medzi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v ktorých už je alebo sa plánuje zaviesť rodinné vstupné.

Čítať viacKrajská knižnica v Žiline a rodinný preukaz